Glazen van Chagall

Centraal in het koor van de 13e eeuwse gotische kathedraal, de Notre-Dame in Reims, bevinden zich de glas in lood ramen van Marc Chagall (1887-1985). Samen met de lachende engel van Reims boven het noordelijk portaal strijden ze als publiekstrekker om de voorrang. Bakermat voor zijn rijke symbolische aansprekende beeldtaal is zijn Joods Chassidische opvoeding in een Wit Russisch dorp. Deze beeldtaal is hij zijn leven lang trouw gebleven. Op latere leeftijd maakte hij zich de kunst van het glas in lood maken eigen.

De vensters van zijn hand in Reims dateren van 1974 en kwamen tot stad in samenwerking met het glazeniersatelier van Charles Marq uit dezelfde plaats. De verschillende blauwtinten in de glazen vormen het fond en geven de voorstelling verbinding. Chagall zij zelf van de glazen dat deze de transparante verbinding vormen tussen zijn hart en dat van de wereld.

Meest recent, van 2011 zijn de glazen ontworpen door Imi Knoebel (1940). Ze bezitten een dynamische balans tussen transparant en opaak glas. De zes ramen vormen een abstracte compositie waarin gebroken lijnen voor fragmentatie zorgen. De veelheid aan fragmenten en segmenten zorgt voor een uitbundig kleurenspel met een vlakke dieptewerking. Imi Knoebel gebruikte voor deze ramen vier kleuren blauw, drie rood, twee geel en een wit. In samenwerking met meester glazeniers zijn ze uitgevoerd in een middeleeuwse techniek voor de kleuring en het zetten van het glas. Een drietal glazen schonk hij aan de kathedraal als gebaar voor de artistieke samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk, vanwege de oorlog van 1914-1918.

Te midden van de veelkleurige ramen vallen de stemmige Greynesses van Brigitte Simon-Marq (1926-2009)op, door hun eenvoud in lijn en kleurenspel. De grijze uitstraling ontstaat door meer of minder verdichting van het gebruik van loodlijnen. Met overwegend lichtblauw en groenig glas gecompleteerd met okers creëert ze een landschappelijke sfeer met diepte werking, die refereert aan water. Quick Water uit 1961 is hier een voorbeeld van.

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.